hoyjor


หอยจ๊อปูแม่วรรณา

สาวกหอยจ๊อปูต้องมาลองชิม! หอยจ๊อปูเนื้อกรรเชียงปูแน่นๆ ตำนานความอร่อยกว่า 40 ปี เจ้าแรกในชลบุรี ของฝากที่ต้องซื้อก่อนกลับ เด็ดแค่ไหน? มาดูกัน!